Відділ освіти Галицької районної державної адміністрації

Документи ЗЗСО

Старомартинівський ЗЗСО

Статут школи

Свідоцтво про державну реєстрацію Старомартинівської ЗОШ

Кошторис Старомартинівської ЗОШ на 2020 рік

 

            Звіт директора школи Савчук М.М. про  «Підсумки  роботи  Старомартинівської  ЗОШ  І-ІІ ступенів за 2019- 2020  навчальний  рік »

  У 2019-2020 навчальному році в Старомартинівській ЗОШ І-ІІ ступенів навчалось 28 учнів,  працювало 11 педагогів та було 4,5 ставки обслуговуючого   персоналу.
    Враховуючи те, що школа малокомплектна  (тільки  чотири класи працювали за  повними навчальними планами, а у одному класі учні навчалися за індивідуальним навчальним планом) перед педагогічним колективом стояло завдання підвищення відповідальності кожного за якість і результативність роботи, максимально використовувати  можливості індивідуального та диференційованого навчання і виховання для підвищення якості навчально-виховного процесу, вироблення кожним вчителем своєї власної системи роботи з учнями.

  2019-20 навчальний рік  у  І-4 класах закінчило 19   учнів. Атестовано 6 учнів 2-4 класів. З них навчалися:

                на високому рівні навчальних досягнень—4 учні ;

                на достатньому рівні навчальних досягнень- 2 учні.

                 

   В 5-9 класах навчалося 8 учнів. Атестовано    8  учнів. З них навчалися:

                  на високому рівні навчальних досягнень— 4 учнів;

                  на достатньому рівні навчальних досягнень— 4 учнів.

                

  До наступних класів переведено 19 учнів 1-4 класів .

     Учні  5 класу переведені до наступного класу .Учні 5 класу Химка Тетяна та Романів Андрій нагороджені  Похвальними листами « За високі  досягнення у навчанні». З 9-го класу зі школи випущено 6 учнів,  двоє з них- Андріїв Назар та Юрик Софія одержали  свідоцтва з відзнакою . А учень 9 класу Балич Олександр отримав свідоцтво особливого зразка для дітей з ООП.

   Відповідно до Річного плану роботи школи в минулому 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над проблемою  «Реалізація особистісно орієнтованого навчання , виховання та розвитку школярів в умовах малокомплектної школи». Для розв’язання даної проблеми розглядалися теоретичні та практичні питання особливостей роботи з учнями в класах з малою наповнюваністю. Їх розглядали на  засіданнях педрад, нарадах при  директорові, на шкільних методоб’єднаннях та оперативних методичних нарадах.

   Значна увага  адміністрації та педколективу школи приділялась дотриманню Державних стандартів щодо змісту , обсягу виконання навчальних програм та рівня  навчальних досягнеь учнів. Проведено наради за підсумками роботи  педколективу у І-му та ІІ семестрах. Вивчення і обговорення даного питання свідчать , що вчителі , в основному дотримуються Державних стандартів. Календарне планування  відповідає вимогам Методичних рекомендацій МОН України та Пояснювальних записок про календарне планування до кожного предмету. Передбачена необхідна кількість контрольних , практичних та лабораторних робіт , уроків позакласного читання , розвитку мовлення  виконувалася всіма вчителями. Вчасно велися записи в класних журналах , записи тем уроків відповідали календарному плануванню.

   Всі вчителі в основному дотримувалися норм при оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів , виробленню практичних вмінь застосовувати набуті знання в практичній діяльності. Через відсутність оплачуваних годин епізодично проводилась позакласна робота з предметів, вона не стала засобом інтелектуального розвитку школярів та не сприяла зацікавленню предметом. Недостатньою була робота з  підготовки учнів до предметних олімпіад, особливо ІІ рівня.

   Науково-методичний рівень  вчителів  підвищувався  шляхом проходження курсової перепідготовки при обласному ІППО ( Проць О.Л.,Курась Г.В. Якула Н.М., Боєчко Г.Р.), участі в методоб’єднаннях , педрадах . Атестацію у 2019-2020 н.р. пройшли 2 вчителів:  Марій Г.В.- підтвердила звання  Спеціаліст вищої категорії,  та Фабуляк І.О. якій присвоєно звання 

Спеціаліст ІІ категорії 

З метою підвищення свого професійного рівня кожен вчитель веде

портфоліо ,  в якому зібрані державні документи про освіту , новини педагогіки , психології ,  передових педагогічних технологій ,  методичні розробки уроків та  виховних заходів і т.п. Окремі вчителі ведуть моніторинг навчальних досягнень учнів на протязі навчального року та динаміку змін у навчанні та рівні вихованості на протязі декількох років.

При підготовці та проведенні педрад вивчається теоретичний аспект винесеного питання, аналізується діяльність педагогів з даної проблеми і намічаються шляхи подолання труднощів  і упущень. 

    На уроках і позакласних заходах формувався світогляд учнів на засадах християнської моралі , виховувалось добро , милосердя , віра в краще майбутнє кожної людини.

    В цілому методична робота показала зрослу педагогічну майстерність кожного вчителя, їх бажання працювати творчо.

   У виховній роботі педагогічний колектив працював над реалізацією національної програми «Діти України» , Національної програми патріотичного виховання , регіональної програми виховання шкільної молоді,  інших державних документів про освіту.

   Протягом року в школі відмічалися державні , національні та релігійні свята. Зокрема , з метою здійснення національно-патріотичного виховання проведено виховні заходи до річниці створення УПА , дня Збройних  Сил України , в пам’ять про жертви Голодомору , відзначено День Злуки , Шевченківські дні,  та інші заходи з дітьми різних вікових груп. Духовно-моральне виховання здійснювалось під час проведення свята Миколая , Новорічно-Різдв’яного дійства .

  Значна увага приділялась іншим напрямам виховної роботи: проведено тиждень правових знань , тематичні загальношкільні лінійки з питань ведення здорового способу життя , дотримання  правил особистої гігієни , попередженню дитячого травматизму, прививалася любов до народних традицій та звичаїв , фольклору. 

Робота з батьками спрямовувалась на співпрацю з педколективом для покращення якості знань та забезпечення вихованості дітей.  За їх безпосередньої участі школа провела поточний ремонт по підготовці до нового навчального року.

  

          Директор                                    Савчук М.М.