A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Галицької міської ради

Інклюзивно-ресурсний центр Галицької міської ради Івано-Франківської області

 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області створена 30 серпня 2018 року. Основною метою її діяльності є забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі - комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

В установі згідно штатного розпису працюють: директор, фахівці (консультанти): вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, два практичних психологи;  медична сестра, бухгалтер, прибиральник службових приміщень, двірник.

Своєю діяльністю фахівці центру забезпечують виконання таких завдань:

1)проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3)консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку$

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру: у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами; у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

 

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами: дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою;

12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради надає послуги дітям з Галицької, Бурштинської, Більшівцівської та Дубовецької територіальних громад. 10 листопада 2022 року між даними громадами підписано Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) установи.

Фахівці ІРЦ використовують сучасні методики для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, це WISC-IV (шкала інтелекту Векслера для дітей), Leiter-3 (міжнародна шкала продуктивності), Conners-3 (шкала оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності), PEP-3 (індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутистичного спектру) та CASD (опитувальник розладу аутистичного спектру), додаткове обладнання та дидактичні матеріали.

Установа розміщена за адресою: м.Галич, вул. Львівська, 3.

Для якісного надання послуг в інклюзивно-ресурсному центрі облаштовано й підключено до мережі Інтернет 5 кабінетів (кабінет для спільних засідань фахівців інклюзивно-ресурсного центру, кабінет для проведення групових психолого-педагогічних занять, кабінет практичного психолога (сенсорна кімната), кабінет вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога, зал для занять з лікувальної фізичної культури). Кабінети оснащені сучасними меблями та всім необхідним комп’ютерним та реабілітаційним обладнанням.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень